Frissítve: 2016. december 21.

 

A jelen adatvédelmi szabályzat leírja, hogyan gyűjti és használja fel a Panoply Health Limited („Panoply”), a weboldalainkon megadott személyes adatokat. A Panoply elsődleges küldetése a klinikai kutatásokkal kapcsolatos tudatosság növelése, valamint a vizsgálati gyógyszerek és terápiák fejlesztésére irányuló klinikai kutatásokban való részvétel elősegítése. A magánszemélyek személyes jellegű és bizalmas természetű adataikat bízzák ránk, ezért alkalmazzuk ezt az Adatvédelmi szabályzatot („Szabályzat”) annak érdekében, hogy tájékoztassuk Önt az ilyen jellegű adatok gyűjtésére, felhasználására és védelmére vonatkozó gyakorlatunkról.

 

Jelen Szabályzat nem szerződés, és nem alapít jogot vagy kötelezettséget. A Szabályzatot bármikor módosíthatjuk. Ebben az esetben a változásokról e-mailben vagy a honlapunkon tájékoztatjuk Önt.

 

  • 13 év alatti gyerekek
  • A Szabályzat hatálya alá tartozó információk
  • Az összegyűjtött információ és annak felhasználása
  • Az információ megosztása és átadása
  • Szolgáltatók
  • Mikor és hogyan léphet Önnel kapcsolatba a Panoply
  • Cookie-k / Nyomonkövetési technológiák
  • Közösségi média funkciók
  • Saját és gyermeke személyes adatainak helyesbítése, illetve „leiratkozás”
  • Adatbiztonság
  • Adatvédelmi jogszabályok
  • Linkek harmadik félhez tartozó oldalakhoz
  • Vállalati eszközök értékesítése vagy átadása
  • Érdeklődések, panaszok és jogok gyakorlására irányuló kérelmek
  • A Szabályzat változásai

13 év alatti gyerekek

Weboldalainkat nem 13 év alatti gyermekeknek szánjuk. 13 év alatti gyermekek nem küldhetnek számunkra semmilyen személyes adatot a weboldalainkon keresztül. Tudatosan nem kérünk személyes adatokat 13 év alatti gyermekektől. Ha Ön nem töltötte be a 13 éves életkort, ne használja weboldalainkat, és ne adjon meg azokon semmilyen adatot. Ha tudomásunkra jut, hogy közvetlenül egy 13 év alatti gyermektől gyűjtöttünk vagy kaptunk személyes adatot, az adott adatokat töröljük.

A szabályzat hatálya alá tartozó információk

Jelen Szabályzat a személyes azonosításra alkalmas adatokra („Személyes adatok”) vonatkozik, amelyeket Ön a Panoply rendelkezésére bocsát az alábbi esetekben:

 

 • bármely weboldalunk használata, vagy e-mailben történő információküldés;
 • telefonbeszélgetés a képviselőink egyikével; vagy
 • adatküldés írásban.

A gyűjtött adatok és felhasználásuk módja

Webportálunkon számos helyen, továbbá üzleti tevékenységünk gyakorlása során is olyan adatokat kérünk Öntől, amely lehetővé teszi számunkra, hogy kifejezetten Önnek szóló információkkal lássuk el (függetlenül attól, hogy Ön beteg vagy orvos). Ha szeretné, hogy klinikai vizsgálatba történő beválasztását megfontolják, ezek az adatok lehetővé teszik számunkra, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot olyan vizsgálatokkal kapcsolatban, amelyben való részvételre jogosult lehet. A következő módokon gyűjtünk adatokat:

 

 • Felhasználóként való kezdeti regisztráció. Gyűjtjük azokat az adatokat, amelyeket Ön megad nekünk, amikor egyik webportálunkon regisztrál (pl. név, születési idő, e-mail cím, cím, telefonszám és demográfiai adatok).
 • További adatok. Webportálunkon különböző helyeken további adatokat kérhetünk Öntől annak érdekében, hogy további szolgáltatásokat nyújthassunk (pl. értesítés a vizitekről vagy új klinikai vizsgálatokról).
 • Beválasztási űrlapok. Sok felhasználónk érdeklődik klinikai vizsgálatokban való részvétel iránt. Annak megítélése érdekében, hogy Ön megfelel-e egy adott vizsgálat feltételeinek, egészségügyi adatokat kérünk egy kérdőív útján. Ha Ön megfelel a vizsgálat előminősítési feltételeinek, és a Panoply részére kifejezetten engedélyt ad erre, adatait továbbítjuk az Ön tartózkodási helyének környékén tevékenykedő vizsgálónak; a vizsgálót szigorúan korlátozzák a Személyes Adatok közlésére vonatkozó jogszabályok. Megadhatja gyermeke születési idejét és egészségügyi adatait is annak megállapítása céljából, hogy gyermeke megfelel-e egy adott klinikai vizsgálat feltételeinek.
 • Vizsgálati adatok: Ha Ön megfelel a vizsgálat előminősítési feltételeinek, és úgy dönt, hogy részt vesz a klinikai vizsgálatban vagy a klinikai vizsgálat szűrővizsgálatában, alapvető információkat kaphatunk a vizsgáló orvosnál és a vizsgálati személyzetnél történt vizitjeiről (pl. vizitek időpontja).
 • Adatösszevonás. Annak érdekében, hogy jobb szolgáltatásokat tudjunk nyújtani Önnek, összekapcsolhatjuk Személyes Adatait hasonló körülményekkel rendelkező embercsoportok adataival. Például 50% eséllyel feltételezhetjük, hogy Ön elvált, abból a tényből, hogy az irányítószámával jelölt terület 50%-os válási aránnyal rendelkezik.
 • Mondja el egy barátjának. Ajánló szolgáltatásunk segítségével lehetővé tesszük, hogy felhasználóink megmutassák webportálunkat barátaiknak. Ha Ön megadja barátja nevét és e-mail címét, mi egyszeri alkalommal automatikusan egy e-mailt küldünk neki, amelyben meghívjuk, hogy látogassa meg webportálunkat. Ezt az e-mail címet nem tároljuk, és nem használjuk fel semmilyen más célra. A barátja az alábbi email címen kérheti, hogy távolítsuk el az őt érintő információt az adatbázisunkból: privacy@panoplyhealth.co.uk
 • Hírlevelek. Mi és partnereink (pl. egészségügyi központok, egészségügyi vállalatok, orvosi webportálok) időnként specifikus egészségügyi állapotokkal foglalkozó hírleveleket vagy más kiadványokat ajánlhatunk, amelyek az Ön érdeklődésére tarthatnak számot. Ha Ön kéri, hogy megkaphasson egy hírlevelet, az Ön elérhetőségi adatait fogjuk felhasználni a kért anyag kézbesítése érdekében.
 • Adatkezelő partnerek. A Panoply számos vállalattal társult, amelyek önkéntesen megadott információkat gyűjtenek a fogyasztóktól, beleértve a saját maguk által megadott egészségügyi információkat. Ha Ön Személyes Adatokat adott meg egyik Adatkezelő Partnerünknek (beleértve az Ön egészségéről, vásárlási szokásairól vagy életmódjáról szóló adatokat), érdeklődését jelezte klinikai vizsgálatok vagy egészségügyi információk iránt, és feliratkozott, hogy az érdeklődésére számot tartó információkat szeretne kapni harmadik felekről, mi megkaphatjuk az Ön Személyes Adatait az Adatkezelő Partnertől.
 • Nyilvánosan elérhető nyilvántartások. Bizonyos körülmények között, ha a jogszabályok lehetővé teszik, az Ön által Adatkezelő Partnereink számára megadott adatokat összekapcsolhatjuk az Önnel kapcsolatos nyilvános adatokkal, például a nyilvános telefonkönyvben szereplő telefonszámokkal.
 • Életmódon alapuló elemzés. Bizonyos körülmények között, ha a jogszabályok lehetővé teszik, levélben felvehetjük Önnel a kapcsolatot lehetséges klinikai vizsgálatokkal kapcsolatban, ha az Ön által önkéntesen az Adatkezelő Partnereink számára megadott adatok vagy a nyilvánosan elérhető adatok különféle demográfiai és társadalmi trendek elemzése alapján arra utalnak, hogy Önnek előnye származhat az ilyen vizsgálatokból.
 • Üzenetküldő szolgáltatások. Ha Önt beválasztják egy klinikai vizsgálatba, és kifejezetten hozzájárul, hogy információkat és üzeneteket kapjon a vizsgálatra vonatkozóan, emlékeztetőket küldünk a vizitekről, illetve egyéb fontos útmutatásokat a vizsgálattal kapcsolatban. Továbbá ezen szolgáltatások nyújtása érdekében mi is továbbadhatunk kapcsolódó egészségügyi információkat a vizsgáló orvosnak és a vizsgálati személyzetnek.
 • Leiratkozási kérések. Ha Ön egy részünkre küldött e-mailben vagy webportálunk útján leiratkozással jelzi, hogy nem kér információkat és nem szeretné, ha kapcsolatba lépnénk Önnel, mi bizonyos adatait megőrizzük annak érdekében, hogy elkerüljük az Önnel való jövőbeli kapcsolatfelvételt. Adatait megtarthatjuk továbbá annyiban is, amennyiben korábban anonimizált adatokba kerültek beépítésre, illetve amennyiben szükséges ahhoz, hogy megfeleljünk a jogszabályi követelményeknek, és védekezhessünk az ellenünk támasztott igényekkel szemben.
 • Erőforrás-dokumentumokra történő regisztráció. Ha Ön erőforrás-dokumentumaink használata céljából regisztrál, elkérjük nevét, vállalati e-mail címét, vállalata nevét és telefonszámát. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy fiókot hozzunk létre Önnek, amelynek segítségével hozzáférhet betegtoborzási tanulmányainkhoz, felvett webes szemináriumainkhoz, prospektusainkhoz, esettanulmányainkhoz és más erőforrásainkhoz.

Adatait addig őrizzük meg, amíg az Ön fiókja aktív, illetve ameddig a szolgáltatások nyújtásához szükséges. Ön törölheti adatait kapcsolatfelvételi listáinkról, ha „Unsubscribe” (Leiratkozás) tárgyú e-mailt küld a privacy@panoplyhealth.co.uk címre. felhívjuk a figyelmet, hogy mi megőrizhetjük és felhasználhatjuk az Ön adatait, amennyiben az a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, amikor úgy véljük, hogy a közlés szükséges a jogaink védelméhez és/vagy webportáljainkkal kapcsolatos bírósági eljárásnak, bírósági végzésnek vagy egyéb hasonló jogi eljárásnak történő megfeleléshez, a viták megoldásához és megállapodásunk érvényesítéséhez.

Információmegosztás és -átadás

Kizárólag a jelen Szabályzatban leírtak szerint osztjuk meg személyes adatait harmadik személyekkel, kivéve ha Ön kifejezetten hozzájárul az ilyen megosztáshoz.

Szolgáltatók, partnerek

Megoszthatjuk adatait beszállítókkal, szolgáltatókkal vagy adatkezelő partnerekkel (pl. call centerek, e-mail szolgáltatók), akik szerződés alapján kötelesek bizalmasan kezelni az Ön adatait, és ezeket nem közölhetik másokkal.

Mikor és hogyan léphetünk Önnel kapcsolatba

Amikor regisztrál a Panoplynál, vagy kitölt egy előminősítési kérdőívet egy adott vizsgálattal kapcsolatban, ezzel Ön hozzájárulását adja a Panoply részére, hogy Személyes Adatait adatbázisunkban tároljuk, és különféle módokon – például telefonon, e-mailben vagy levélben – kapcsolatba lépjünk Önnel olyan klinikai vizsgálatokat illetően, amelyekben való részvételre jogosult lehet. Önnek arra is lehetősége van, hogy e-maileket kapjon a webportálunkon megjelenő új közzétételekről, beleértve a híreket és az új klinikai vizsgálatokat. Továbbá a Panoply időszakonként felveheti Önnel a kapcsolatot, ha új funkciót adtunk hozzá webportálunkhoz, hogy kihasználhassa az új szolgáltatások előnyeit. Ha szöveges üzenetet kap tőlünk, és nem szeretne több ilyen üzenetet kapni, válaszoljon a STOP szóval. Ha mobiltelefonszámot ad meg elérhetőségként, az említett telefonszám megadása és a megadás részeként bemutatott hozzájárulás elfogadása képezi az Ön által adott engedélyt arra, hogy a Panoply felveheti a kapcsolatot Önnel ezen a számon.

Cookie-k / Nyomonkövetési technológiák

A Panoply és leányvállalatai, elemző vagy szolgáltató vállalatok különböző technológiákat (pl. a cookie-k, hibajelzők, címkék és szkriptek) használnak trendelemzésekhez, a honlapok kezeléséhez, a felhasználók honlapon végzett tevékenységének nyomonkövetéséhez és demográfiai információk gyűjtéséhez a felhasználói bázisra, mint egészre vonatkozóan. Ezektől a vállalatoktól mi is kaphatunk ilyen technológiákon alapuló jelentéseket egyéni és összesített alapon.

 

A Panoply a weboldalon böngésző látogatóktól a cookie-k elhelyezésére vonatkozóan szükséges hozzájárulást európai weboldalaink első meglátogatásakor szerzi be.

 

A cookie olyan adatfájl, amelyet egy weboldal üzemeltetője a weboldalt meglátogató személy számítógépének merevlemezére helyez. Az első féltől származó cookie-k (amelyek Panoply tulajdonában és ellenőrzése alatt állnak) a következő célokból vannak engedélyezve a weboldalainkat meglátogatók számítógépein: a felhasználói élmény javítása azáltal, hogy az oldal emlékszik az egyes látogatókra, ahogyan azok a különböző lapokon böngésznek; a weboldal elemzésének lehetővé tétele; annak meghatározása, hogy a weboldal látogatói később klinikai vizsgálatokba bevonásra kerülnek-e. Panoply a weboldalon böngésző látogatóktól a cookie-k elhelyezésére vonatkozóan szükséges hozzájárulást európai weboldalainak első meglátogatásakor szerzi be. Ezt többek között a Google Analytics és az itt felsorolt adatrétegek használatával érjük el.
 

Az első féltől származó cookie-kat az USA-ban lévő informatikai csapatunk kezeli. Weboldalaink abból a célból is helyeznek el cookie-kat, hogy harmadik felek webhelyein lévő, Panoply által szponzorált hirdetéseket szolgáljanak ki, valamint a weboldalhoz kapcsolódóan különféle költségelemzések végzése céljából is.

 

Ha Ön nem engedélyezi a cookie-k és egyéb nyomonkövető technológiák elhelyezését, továbbra is használhatja weboldalunkat, de bizonyos funkciók vagy területek elérése korlátozott lehet.

 

Mint a legtöbb weboldal, bizonyos információkat mi is automatikusan rögzítünk, és naplófájlokban tárolunk. Ezek az információk magukban foglalhatják az internetprotokoll (IP) címeket, a böngésző típusát, az internetszolgáltatót (ISP), hivatkozásokat/kilépési oldalakat, az operációs rendszert, a dátum-/időbélyegzőket és/vagy a kattintási adatokat.

 

Ezeket az automatikusan rögzített adatokat nem kapcsoljuk össze az egyéb, Önről gyűjtött információkkal. Az Ön hozzájárulásával a Panoply lehetővé teheti, hogy harmadik felek cookie-kat helyezzenek el weboldalunkon keresztül az Ön merevlemezén hirdetési célokból. Ezek a harmadik felek cookie-kat és hasonló technológiákat használhatnak ahhoz, hogy információt gyűjtsenek a weboldalunkkal és más weboldalakkal kapcsolatos tevékenységéről annak érdekében, hogy böngészési szokásai és érdeklődése alapján hirdetésekkel lássák el Önt. A jelen Adatvédelmi Szabályzat nem vonatkozik ezen szállítók adatgyűjtési módszereire vagy az általuk gyűjtött adatok felhasználására, mivel ezen szállítók saját adatvédelmi szabályzatokkal rendelkeznek, és tagjai lehetnek a Hálózati Hirdetési Kezdeményezésnek (Network Advertising Initiative, NAI). Ha szeretné törölni magát egyes vagy az összes NAI tag hirdetési programjából, kérjük látogasson el a NAI leiratkozási lapra, és kövesse a vonatkozó utasításokat. Illetve ha nem akarja, hogy ezeket az információkat az Ön érdeklődésén alapuló hirdetési célokra használják, ide kattintva visszavonhatja beleegyezését, és leiratkozhat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezzel nem iratkozik le a hirdetések küldéséről. Az általános hirdetéseket továbbra is megkapja.

Közösségi média funkciók

Webportáljaink közösségi média funkciókat tartalmaznak, például linkeket külső webportálokra, beleértve a Facebookot és a Twittert, amelyek gyűjthetik az Ön személyes adatait, ha meglátogatja ezeket. Ezen webportálok adatvédelmi gyakorlatát a saját adatvédelmi szabályzatuk határozza meg.

Saját és gyermeke személyes adatainak helyesbítése, illetve leiratkozás

Ön bármikor helyesbítheti saját vagy gyermeke Személyes Adatait, módosíthatja kapcsolattartási preferenciát, vagy teljesen leiratkozhat szolgáltatásainkról. Saját, vagy gyermeke adatait frissítheti, helyesbítheti a pontatlanságokat, illetve törölheti saját vagy gyermeke egyes vagy összes adatát. Ha módosítani szeretne bármely általunk gyűjtött adatot, vagy helyesbíteni szeretné annak pontatlanságait, írjon nekünk e-mailt a következő címre: privacy@panoplyhealth.co.uk. Hozzáférésre irányuló kérésére 30 napon belül válaszolni fogunk.

 

Néha a „feliratkozás” szóval hivatkozunk az Ön kapcsolatfelvételre, klinikai vizsgálatba történő bevonásra vagy Személyes Adatai bármely más felhasználására vonatkozó hozzájárulására. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását (azaz „leiratkozhat”).

 

Amikor első alkalommal adja meg nekünk adatait, lehetősége van rá, hogy rendelkezzen felénk a kommunikáció más módjaira vonatkozóan (pl. hírlevelek kérése stb.). Leiratkozhat hírleveleinkről, ha a minden hírlevél alján megtalálható „unsubscribe” (leiratkozás) hivatkozásra kattint. Ha teljesen le szeretne iratkozni szolgáltatásainkról, küldjön „Unsubscribe” (Leiratkozás) tárgyú e-mailt a következő címre: privacy@panoplyhealth.co.uk.

Adatbiztonság

Információbiztonsági intézkedéseket teszünk, hogy védjük az Ön Személyes Adatait. A Személyes Adatokat titkosítással védjük, továbbá tűzfalat használunk, hogy védjük számítógépes hálózatunkat a hackerektől. A Személyes Adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, felhasználás és módosítás megakadályozását szolgáló ésszerű lépéseket teszünk, azonban nem tudjuk garantálni az ilyen adatok biztonságát.

 

Saját felhasználónevet és jelszót kell megadnia. Annak esélyét csökkentendő, hogy valaki kitalálja az Ön jelszavát, legalább 8 karakter hosszú jelszót kívánunk meg, amelynek számokat, nagybetűket és kisbetűket is kell tartalmaznia. Felhívjuk a figyelmét, hogy nincs olyan internetes adatátviteli módszer, illetve elektronikus tárolási módszer, amely 100%-ig biztonságos. Ezért nem tudjuk mi sem garantálni az abszolút adatbiztonságot.

Adatvédelmi jogszabályok

Az adatvédelmi jogszabályokkal rendelkező országokban biztosítjuk, hogy a magánszemélyek minden releváns adatokkal kapcsolatos jogot gyakorolhassanak az általunk feldolgozott Személyes Adataik vonatkozásában – beleértve a hozzáférés és helyesbítés jogát –, a direkt marketing, a tömbösített feldolgozás és az adattörlés megakadályozása érdekében. Betartjuk az EU-USA Privacy Shield Keretmegállapodást a Személyes Adatoknak az Európai Gazdasági Térségből az Acurian, Panoply anyavállalata, részére történő továbbításakor.

Linkek harmadik félhez tartozó oldalakhoz

A weboldalunk más weboldalokhoz kapcsolódó linkeket tartalmaz (beleértve, de nem kizárólag a Facebookot és a Twittert), amelyek adatvédelmi gyakorlata eltérhet a Panoply által alkalmazottól. Ha Ön személyes információkat ad meg ezeken a weboldalakon, ezen oldalak adatvédelmi nyilatkozatai szabályozzák az adatainak kezelését. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el minden meglátogatott honlap adatvédelmi nyilatkozatát.

Vállalati eszközök értékesítése vagy továbbítása

Az Acurian kifejezetten fenntartja a jogot, hogy az adatokat tartalmazó adatbázisát átadja más jogi személy részére az Acurian, Inc. vállalatnak az adott jogi személynek való bármely eladása vagy vele való egyesülése részeként. Az Acurian adatok képezte eszközeit megszerző bármely jogi személy ezt csak akkor teheti meg, ha kifejezetten, írásban vállalja, hogy az adatokat csak az engedélyezett célokra használja fel, és csak ha az adott jogi személy hasonló szintű adatvédelmi és információbiztonsági rendszert tart fenn. Önt e-mailben vagy webportálunk útján értesítjük a Személyes Adatai tulajdonjogában vagy felhasználásában bekövetkező bármely változásról, valamint a Személyes Adataival kapcsolatban fennálló minden választási lehetőségéről.

Érdeklődések, panaszok és jogok gyakorlására irányuló kérelmek

Az adatokhoz kapcsolódó jogok (pl. az adatokhoz való hozzáférés) gyakorlására vonatkozó minden kommunikációt, lekérdezést vagy kérést, illetve minden panaszt – beleértve az EU-USA Privacy Shield Keretszabályok betartásával kapcsolatosakat – a következő címre kell küldeni:

A Szabályzat változásai

Rendszeresen felülvizsgáljuk a jelen Szabályzatot annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő szintű védelmet nyújtson az Ön Személyes Adatai számára. Időről időre módosíthatjuk a Szabályzatot, hogy kövesse az iparági normákat, illetve a jogszabályok előírásait. A legfrissebb felülvizsgálatok dátumát megjelenítjük ezen az oldalon. Kérjük, időről időre látogasson vissza ide, hogy mindig naprakész legyen a Szabályzatunkat illetően. Felhívjuk a figyelmet, hogy a webportáljaink Ön által történő használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja Adatvédelmi Szabályzatunkat. További információkat Használati feltételeinkben talál. Ha a jelen szabályzatot lényegesen módosítjuk, erről itt, e-mailben vagy a weblapunkon megjelenített megjegyzésben értesítjük Önt.

ELÉRHETŐSÉGEINK

CÍM
Granta Park, Great Abington
Cambridge CB21 6GQ
E-MAIL-CÍM