Frissítve: 2016. december 21.

 

A Panoply elsődleges küldetése a klinikai kutatásokkal kapcsolatos tudatosság növelése, valamint a vizsgálati gyógyszerek és terápiák fejlesztésére irányuló klinikai kutatásokban való részvétel elősegítése. A magánszemélyek személyes jellegű és bizalmas természetű adataikat bízzák ránk, ezért alkalmazzuk ezt az Adatvédelmi szabályzatot („Szabályzat”) annak érdekében, hogy tájékoztassuk Önt az ilyen jellegű adatok gyűjtésére, felhasználására és védelmére vonatkozó gyakorlatunkról. A Szabályzat általános megközelítéssel ismerteti az adatvédelmi jogszabályok és előírások – köztük az Általános adatvédelmi rendelet („Rendelet”) – betartásával kapcsolatos erőfeszítéseinket. Jelen Szabályzat nem szerződés, és nem alapít jogot vagy kötelezettséget. A Szabályzatot bármikor módosíthatjuk. Ebben az esetben a változásokról e-mailben vagy webhelyünkön tájékoztatjuk Önt.

 

13 év alatti gyermekek

Webhelyeinket nem 13 év alatti gyermekeknek szánjuk. 13 év alatti gyermekek nem  küldhetnek számunkra semmilyen személyes adatot a webhelyeinken keresztül. Tudatosan nem kérünk személyes adatokat 13 év alatti gyermekektől. Ha 13 év alatti vagy, ne használd a webhelyeinket, és ne adj meg semmilyen adatot. Ha tudomásunkra jut, hogy közvetlenül egy 13 év alatti gyermektől gyűjtöttünk vagy kaptunk személyes adatot, az adott adatokat töröljük.

A Szabályzat hatálya alá tartozó információk

Jelen Szabályzat a személyes azonosításra alkalmas adatokra („Személyes adatok”) vonatkozik, amelyeket Ön a Panoply rendelkezésére bocsát az alábbi esetekben:

 

 • bármely webhelyünk használata, vagy e-mailben történő információküldés;
 • telefonbeszélgetés a képviselőink egyikével; vagy
 • adatküldés írásban.

A gyűjtött adatok és felhasználásuk módja

Webhelyünkön több területen, továbbá üzleti tevékenységünk gyakorlása során is olyan adatokat kérünk Öntől, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy kifejezetten Önnek szóló információkkal lássuk el (függetlenül attól, hogy Ön beteg vagy orvos). Ha szeretné, hogy klinikai vizsgálatba történő beválasztását megfontolják, ezek az adatok lehetővé teszik számunkra, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot olyan konkrét vizsgálatokkal kapcsolatban, amelyekben való részvételre jogosult lehet. A következő módokon gyűjtünk adatokat:

 

 • Felhasználóként való kezdeti regisztráció. Gyűjtjük azokat az adatokat, amelyeket Ön megad nekünk, amikor egyik webhelyünkön regisztrál (pl. név, születési idő, e-mail-cím, cím, telefonszám és demográfiai adatok).
 • További adatok. Webhelyünk különböző területein további adatokat kérhetünk Öntől annak érdekében, hogy további szolgáltatásokat nyújthassunk (pl. Értesítés a vizsgálati időpontokról vagy új klinikai vizsgálatokról).
 • Beválasztási űrlapok. Sok felhasználónk érdeklődik klinikai vizsgálatokban való részvétel iránt. Annak megítélése érdekében, hogy Ön megfelel-e egy adott vizsgálat feltételeinek, egészségügyi adatokat kérünk egy kérdőív útján. Ha Ön megfelel a vizsgálat előminősítési feltételeinek, és a Panoply részére kifejezetten engedélyt ad erre, adatait továbbítjuk az Ön tartózkodási helyének környékén tevékenykedő vizsgálónak; a vizsgálót szigorúan korlátozzák a Személyes Adatok közlésére vonatkozó jogszabályok. Megadhatja gyermeke születési idejét és egészségügyi adatait is annak megállapítása céljából, hogy gyermeke megfelel-e egy adott klinikai vizsgálat feltételeinek.
 • Vizsgálati adatok: Ha Ön megfelel a vizsgálat előminősítési feltételeinek, és úgy dönt, hogy részt vesz a klinikai vizsgálatban vagy a klinikai vizsgálat szűrővizsgálatában, alapvető információkat kaphatunk a vizsgáló orvosnál és a vizsgálati személyzetnél történt vizitjeiről (pl. vizsgálati időpontok).
 • Adatösszevonás. Annak érdekében, hogy jobb szolgáltatásokat tudjunk nyújtani Önnek, Személyes Adatait összekapcsolhatjuk hasonló körülményekkel rendelkező embercsoportok adataival. Például 50% eséllyel feltételezhetjük, hogy Ön elvált, abból a tényből, hogy az irányítószámával jelölt terület 50%-os válási aránnyal rendelkezik.
 • Hírlevelek. Mi és partnereink (pl. egészségügyi központok, egészségügyi vállalatok, orvosi webhelyek) időnként specifikus egészségügyi állapotokkal foglalkozó hírleveleket vagy más kiadványokat ajánlhatunk, amelyek az Ön érdeklődésére tarthatnak számot. Ha Ön kéri, hogy megkaphasson egy hírlevelet, az Ön elérhetőségi adatait fel fogjuk használni a kért anyag kézbesítése érdekében.
 • Adatkezelő partnerek.  A Panoply több olyan vállalattal működik együtt, amelyek önkéntesen megadott információkat gyűjtenek a fogyasztóktól, beleértve a saját maguk által megadott egészségügyi információkat. Ha Ön Személyes Adatokat adott meg egyik Adatkezelő Partnerünknek (beleértve az Ön egészségéről, vásárlási szokásairól vagy életmódjáról szóló adatokat), érdeklődését jelezte klinikai vizsgálatok vagy egészségügyi információk iránt, és feliratkozott, hogy harmadik felektől az érdeklődésére számot tartó információkat szeretne kapni, mi megkaphatjuk az Ön Személyes Adatait az Adatkezelő Partnertől.
 • Nyilvánosan elérhető nyilvántartások. Bizonyos körülmények között, ha a jogszabályok lehetővé teszik, az Ön által Adatkezelő Partnereink számára megadott adatokat összekapcsolhatjuk az Önnel kapcsolatos nyilvános adatokkal, például a nyilvános telefonkönyvben szereplő telefonszámokkal.
 • Életmódon alapuló elemzés. Bizonyos körülmények között, ha a jogszabályok lehetővé teszik, levélben felvehetjük Önnel a kapcsolatot lehetséges klinikai vizsgálatokkal kapcsolatban, ha az Ön által önkéntesen az Adatkezelő Partnereink számára megadott adatok vagy a nyilvánosan elérhető adatok különféle demográfiai és társadalmi trendek elemzése alapján arra utalnak, hogy Önnek előnye származhat az ilyen vizsgálatokból.
 • Üzenetküldő szolgáltatások.  Ha Önt beválasztják egy klinikai vizsgálatba, és kifejezetten hozzájárul, hogy információkat és üzeneteket kapjon a vizsgálatra vonatkozóan, emlékeztetőket küldünk a vizitekről, illetve egyéb fontos útmutatásokat a vizsgálattal kapcsolatban. Továbbá ezen szolgáltatások nyújtása érdekében mi is továbbadhatunk kapcsolódó egészségügyi információkat a vizsgáló orvosnak és a vizsgálati személyzetnek.
 • Leiratkozási kérések. Ha Ön egy részünkre küldött e-mailben vagy webhelyünk útján leiratkozással jelzi, hogy nem kér információkat és nem szeretné, ha kapcsolatba lépnénk Önnel, mi bizonyos adatait megőrizzük és felhasználjuk annak érdekében, hogy elkerüljük az Önnel való jövőbeli kapcsolatfelvételt. Adatait megtarthatjuk továbbá annyiban is, amennyiben korábban anonimizált adatokba kerültek beépítésre, illetve amennyiben szükséges ahhoz, hogy megfeleljünk a jogszabályi követelményeknek, és védekezhessünk az ellenünk támasztott igényekkel szemben.
 • Információs anyagokra történő regisztráció. Ha Ön információs anyagaink használata céljából regisztrál, kérjük nevét, vállalati e-mail-címét, vállalata nevét és telefonszámát. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy fiókot hozzunk létre Önnek, amelynek segítségével hozzáférhet betegtoborzási tanulmányainkhoz, felvett webes szemináriumainkhoz, prospektusainkhoz, esettanulmányainkhoz és más erőforrásainkhoz.

A Panoply számos helyzetben – például amikor az adatvédelmi jogszabályok kötelezővé teszik, és amikor a helyes gyakorlat részét képezi – az Ön hozzájárulását kéri ahhoz, hogy adatait a megfelelő adatvédelmi közleménnyel összhangban gyűjtse, felhasználja és közölje. Bizonyos esetekben azonban, amikor a törvény megengedi, különösen olyan esetekben, amikor a hozzájárulás megszerzése aránytalan erőfeszítéssel járna, amikor az adatok tervezett kezelése a Panoply vagy ügyfelünk jogos érdeke, a Panoply hozzájárulás hiányában is végzi személyes adatok gyűjtését.

 

Személyes adatainak gyűjtésével és kezelésével ítélhetjük meg egy aktuális vagy jövőbeli klinikai vizsgálatra való alkalmasságát. A kért adatok megadása vagy az adatkezeléshez való hozzájárulás elmulasztása esetén esetleg nem tudjuk megítélni az Ön alkalmasságát egy aktuális vagy jövőbeli klinikai vizsgálatra. Ellenkező értelmű közlés hiányában az Ön által megadott hozzájárulás korlátlan ideig érvényesnek tekintendő.

 

Ilyen körülmények között adatait addig őrizzük meg, amíg az Ön fiókja aktív, illetve ameddig a szolgáltatások nyújtásához szükséges. Önnek bármikor joga van visszavonni az adatainak kezeléséhez való hozzájárulást, ha e-mailt küld a privacy@panoplyhealth.co.uk címre. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy mi megőrizhetjük és felhasználhatjuk az Ön adatait, amennyiben az a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, amikor úgy véljük, hogy a közlés szükséges a jogaink védelméhez, illetve webhelyeinkkel kapcsolatos bírósági eljárásnak, bírósági végzésnek vagy egyéb hasonló jogi eljárásnak történő megfeleléshez, a viták megoldásához és megállapodásunk érvényesítéséhez.

Információmegosztás és -átadás

Kizárólag a jelen Szabályzatban leírtak szerint osztjuk meg személyes adatait harmadik személyekkel, kivéve, ha Ön kifejezetten hozzájárul az ilyen megosztáshoz.

Szolgáltatók

Megoszthatjuk adatait beszállítókkal vagy szolgáltatókkal (pl. call centerek, e-mail-szolgáltatók), akik szerződés alapján kötelesek bizalmasan kezelni az Ön adatait, és ezeket nem közölhetik másokkal.

Mikor és hogyan léphet Önnel kapcsolatba a Panoply?

Amikor regisztrál a Panoplynál, vagy kitölt egy előminősítési kérdőívet egy adott vizsgálattal kapcsolatban, ezzel Ön hozzájárulását adja a Panoply részére, hogy Személyes Adatait adatbázisunkban tároljuk, és különféle módokon – például telefonon, e-mailben vagy levélben – kapcsolatba lépjünk Önnel olyan klinikai vizsgálatokat illetően, amelyekben való részvételre jogosult lehet. Önnek arra is lehetősége van, hogy e-maileket kapjon a webhelyünkön megjelenő új tartalmakról, többek között a hírekről és az új klinikai vizsgálatokról. Továbbá a Panoply időszakonként felveheti Önnel a kapcsolatot, ha új funkcióval bővítettük webhelyünket, hogy kihasználhassa az új szolgáltatások előnyeit. Ha SMS-t kap tőlünk, és nem szeretne több ilyen üzenetet kapni, válaszoljon a „STOP” szóval. Ha mobiltelefonszámot ad meg elérhetőségként, az említett telefonszám megadása és a megadás részeként bemutatott hozzájárulás elfogadása képezi az Ön által adott engedélyt arra, hogy a Panoply felveheti a kapcsolatot Önnel ezen a számon.

A Panoply és leányvállalatai, az elemző vagy szolgáltató vállalatok különböző technológiákat (pl. cookie-kat, jelzőket, címkéket és szkripteket) használnak a trendek elemzéséhez, a webhely kezeléséhez, a felhasználók webhelyen végzett tevékenységeinek nyomon követéséhez és demográfiai információk gyűjtéséhez a felhasználói bázisra mint egészre vonatkozóan. Ezektől a vállalatoktól mi is kaphatunk ilyen technológiákon alapuló jelentéseket egyéni és összesített jelleggel.

 

A Panoply a webhelyen böngésző látogatóktól a cookie-k elhelyezésére vonatkozóan szükséges hozzájárulást európai webhelyeink első felkeresésekor szerzi be.

 

A cookie olyan adatfájl, amelyet egy webhely üzemeltetője a webhelyet meglátogató személy számítógépének merevlemezén helyez el. Az első féltől származó cookie-k (amelyek a Panoply tulajdonában és ellenőrzése alatt állnak) a következő célokból vannak engedélyezve a webhelyeinket meglátogatók számítógépein: a felhasználói élmény javítása azáltal, hogy a webhely emlékszik az egyes látogatókra, ahogyan azok a különböző lapokon böngésznek; a webhely elemzésének lehetővé tétele; annak meghatározása, hogy a webhely látogatói később bevonásra kerülnek-e klinikai vizsgálatokba. Webhelyeink cookie-kat harmadik félhez tartozó webhelyeken a Panoply által támogatott hirdetések megjelenítése céljából is elhelyeznek, valamint hogy a webhelyhez kapcsolódóan különböző költségelemzések végrehajtását tegyék lehetővé. Ezt többek között a Google Analytics és az itt felsorolt adatrétegek használatával érjük el.

 

Ha Ön nem engedélyezi a cookie-k elhelyezését és az egyéb nyomon követési technológiák alkalmazását, webhelyünket így is használhatja, de bizonyos funkciók vagy területek használata korlátozott lehet.

 

Mint a legtöbb webhely, bizonyos információkat mi is automatikusan rögzítünk, és naplófájlokban tárolunk. Ilyen információk lehetnek többek között az internetprotokoll (IP) címek, a böngésző típusa, az internetszolgáltató (ISP), a hivatkozó/kilépési oldalak, az operációs rendszer, a dátum-/időbélyegek, illetve a kattintási adatok.

 

Ezeket az automatikusan rögzített adatokat nem kapcsoljuk össze az Önről gyűjtött egyéb információkkal. Az Ön hozzájárulásával a Panoply lehetővé teheti, hogy hirdetési célokból harmadik felek cookie-kat helyezzenek el webhelyünkön keresztül az Ön merevlemezén. Ezek a harmadik felek cookie-kat és hasonló technológiákat használhatnak ahhoz, hogy információt gyűjtsenek a webhelyünkkel és más webhelyekkel kapcsolatos tevékenységéről annak érdekében, hogy böngészési szokásai és érdeklődése alapján hirdetéseket jelenítsenek meg Önnek. A jelen Adatvédelmi Szabályzat nem vonatkozik ezen szállítók adatgyűjtési módszereire vagy az általuk gyűjtött adatok felhasználására, mivel ezen szállítók saját adatvédelmi szabályzatokkal rendelkeznek, és tagjai lehetnek a Hálózati Hirdetési Kezdeményezésnek (Network Advertising Initiative – NAI). Ha szeretné törölni magát egy vagy az összes NAI-tag hirdetési programjából, kérjük látogasson el a NAI leiratkozási lapjára, és kövesse a vonatkozó utasításokat. Ha nem szeretné, hogy ezeket az információkat az Ön érdeklődésén alapuló hirdetési célokra használják, ide kattintva visszavonhatja beleegyezését, és leiratkozhat. Fontos tudni, hogy ezzel nem iratkozik le a hirdetések megjelenítéséről. Általános hirdetések továbbra is megjelennek az Ön számára.

Közösségimédia-funkciók

Webhelyeink közösségimédia-funkciókat tartalmaznak, például hivatkozásokat külső webhelyekre, köztük a Facebookra és a Twitterre, amelyek gyűjthetik az Ön személyes adatait, ha meglátogatja ezeket. Ezeknek a webhelyeknek az adatvédelmi gyakorlatát a saját adatvédelmi szabályzatuk határozza meg.

Saját és gyermeke személyes adatainak helyesbítése, illetve leiratkozás

Ön bármikor helyesbítheti saját vagy gyermeke Személyes Adatait, módosíthatja kapcsolattartási preferenciát, vagy teljesen leiratkozhat szolgáltatásainkról. Saját vagy gyermeke adatait frissítheti, helyesbítheti a pontatlanságokat, illetve törölheti saját vagy gyermeke egyes vagy összes adatát, ha e-mailt küld nekünk a privacy@panoplyhealth.co.uk címre. Hozzáférésre irányuló kérésére 30 napon belül válaszolunk.

 

Néha a „feliratkozás” szóval hivatkozunk az Ön kapcsolatfelvételre, klinikai vizsgálatba történő bevonásra vagy Személyes Adatai bármely más felhasználására vonatkozó hozzájárulására. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását (azaz „leiratkozhat”).

 

Amikor első alkalommal adja meg nekünk adatait, lehetősége van rá, hogy rendelkezzen felénk a kommunikáció más módjaira vonatkozóan (pl. hírlevelek kérése stb.). Leiratkozhat hírleveleinkről, ha a minden hírlevél alján megtalálható „unsubscribe” (leiratkozás) hivatkozásra kattint. Ha teljesen le szeretne iratkozni szolgáltatásainkról, küldjön „Unsubscribe” (Leiratkozás) tárgyú e-mailt a következő címre: privacy@panoplyhealth.co.uk.

Adatbiztonság

Az Ön személyes adatainak védelme érdekében információbiztonsági intézkedéseket teszünk. A személyes adatokat titkosítással védjük, továbbá tűzfal használatával védjük számítógépes hálózatunkat a hackerekkel szemben. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, felhasználás és módosítás megakadályozását szolgáló észszerű lépéseket teszünk, azonban nem tudjuk garantálni az ilyen adatok biztonságát.

Saját felhasználónevet és jelszót kell megadnia. Annak esélyét csökkentendő, hogy valaki kitalálja az Ön jelszavát, legalább 8 karakter hosszú jelszó használatát írjuk elő, amelynek számokat, nagybetűket és kisbetűket is kell tartalmaznia. Felhívjuk a figyelmét, hogy nincs olyan internetes adatátviteli módszer, illetve elektronikus tárolási módszer, amely 100%-ig biztonságos. Ezért nem tudjuk mi sem garantálni az abszolút adatbiztonságot.

Adatvédelmi jogszabályok

Az adatvédelmi jogszabályokkal rendelkező országokban biztosítjuk, hogy a magánszemélyek minden releváns adatukhoz kapcsolódó jogot gyakorolhassanak az általunk kezelt személyes adataik vonatkozásában – beleértve a hozzáférés és helyesbítés jogát –, a direkt marketing, a tömbösített feldolgozás és az adattörlés megakadályozása érdekében. Adatai biztonságos átvitel útján továbbításra kerülhetnek az Acurian Inc, a Panoply anyavállalata számára. Az Acurian egyesült államokbeli vállalat, amely betartja az EU–USA és a Svájc–USA Privacy Shield keretmegállapodást a személyes adatoknak az Európai Gazdasági Térségből az Acurian részére történő továbbításakor. Ha szeretne részletesebben tájékozódni a Privacy Shield programról, illetve megtekinteni az Acurian tanúsítását, keresse fel a következő webhelyet: https://www.privacyshield.gov/.

Hivatkozások harmadik felek webhelyeire

A webhelyünk más webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmaz (korlátozás nélkül ideértve a Facebookot és a Twittert), amelyek adatvédelmi gyakorlata eltérhet a Panoply által alkalmazottól. Ha Ön személyes adatokat ad meg ezeken a webhelyeken, ezen webhelyek adatvédelmi nyilatkozatai szabályozzák az adatainak kezelését. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el minden felkeresett webhely adatvédelmi nyilatkozatát.

Vállalati eszközök értékesítése vagy átruházása

Az Acurian kifejezetten fenntartja a jogot, hogy az adatokat tartalmazó adatbázisát más jogi személy részére átadja az Acurian, Inc. vállalatnak az adott jogi személynek való bármely eladása vagy vele való egyesülése részeként. Az Acurian adatvagyonát megszerző bármely jogi személy ezt csak akkor teheti meg, ha kifejezetten, írásban vállalja, hogy az adatokat csak az engedélyezett célokra használja fel, és csak ha az adott jogi személy hasonló szintű adatvédelmi és információbiztonsági rendszert tart fenn. Önt e-mailben vagy webhelyünk útján értesítjük a személyes adatai birtokosában vagy felhasználásában bekövetkező bármely változásról, valamint a személyes adataival kapcsolatban fennálló minden választási lehetőségéről.

Érdeklődések, panaszok és jogok gyakorlására irányuló kérelmek

A Rendelet értelmében Önnek személyes adataihoz joga van hozzáférést, illetve azok helyesbítését kérnie. Ezenkívül joga van tiltakozni adatainak kezelése ellen, kérnie adatainak törlését, valamint adatainak kezelését részben korlátoznia, vagy kérnie adatainak általános digitális formátumban való továbbítását saját maga vagy más adatkezelő számára.
Emellett adatainak kezelési módjával kapcsolatban joga van panaszt tenni a Rendelet betartásának ellenőrzéséért felelős felügyeleti hatóságnál. Az EU felügyeleti hatóságainak teljes körű listája megtalálható az Európai Bizottság webhelyén: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Az adatokhoz kapcsolódó jogok (pl. az adatokhoz való hozzáférés) gyakorlására vonatkozó minden közlést, megkeresést, kérést, illetve minden panaszt a következő címre kell küldeni:

 • postán „to the attention of Executive Director of Global Privacy, Granta Park, Cambridge, CB21 6GQ, United Kingdom” címzéssel, vagy
 • e-mailben a dpo@panoplyhealth.co.uk címre.

A nemzetközi adatvédelmi ügyvezető igazgató a Panoply kijelölt adatvédelmi tisztviselője a Rendelet értelmében.

A Szabályzat változásai

A jelen Szabályzatot rendszeresen felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy megfelelő szintű védelmet nyújtson az Ön személyes adatai számára. Időről időre módosíthatjuk a Szabályzatot, hogy aktuális módon kövesse az iparági normákat, illetve a jogszabályok előírásait. A legutóbbi módosítások dátumát megjelenítjük ezen az oldalon. Kérjük, időről időre látogasson vissza ide, hogy mindig naprakész legyen a Szabályzatunkat illetően. Felhívjuk a figyelmet, hogy webhelyeink Ön általi használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja Adatvédelmi Szabályzatunkat. Ezzel kapcsolatban további tájékoztatást Használati feltételeinkben talál. Ha a jelen szabályzatot lényegesen módosítjuk, erről itt, e-mailben vagy a webhelyünkön megjelenített közleményben értesítjük Önt.

ELÉRHETŐSÉGEINK

CÍM
Granta Park, Great Abington
Cambridge CB21 6GQ
E-MAIL-CÍM